תאונות עבודה

משרדנו עוסק בייצוג מול המעסיק, חברות הביטוח והמוסד לביטוח לאומי בכל מקרה של פגיעה בעבודה כולל מחלות מקצוע, נזק מתמשך, תאונת עבודה ותאונת דרכים בעבודה, אובדן כושר עבודה וכו'.
 
חשוב לזכור! תאונה אשר קרתה לאדם בדרכו לעבודה או בחזרה ממנה הינה תאונת עבודה.

במקרה של פגיעה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע יש להגיש תביעה מול הביטוח הלאומי.
בנוסף לתביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי ברוב המקרים עומדת לנפגע האפשרות לתבוע גורמים נוספים כמו לדוגמא: המעביד, מזמין העבודה, המחזיק במקרקעין. כאשר נדרש מהנפגע להוכיח הוא כי הם אחראים ו/או יש להם חלק בהתרחשות התאונה ו/או הגורם למחלה (רשלנות).

לדוגמא, כאשר מעביד התרשל בכך שלא סיפק לנפגע אמצעי מיגון נאותים, לא הדריך אותו הדרכה נאותה לגבי העבודה אותה עליו לבצע, לא דאג לתקינות המכונות המצויות במקום העבודה וכו', מאפשר הדבר לנפגע להגיש תביעה כנגד המעביד. ברוב המקרים המעביד מבוטח בחברת ביטוח ומי שישלם את הפיצוי בסופו של דבר תהיה חברת הביטוח ולא המעביד.


המשרד מייצג תובעים בתביעות מול חברות הביטוח השונות, בגין כל תאונה ו/או נזק שנגרמו עקב רשלנותו של אדם, חברה, עיריות או מועצות ציבוריות ו/או המחזיק במקרקעין. במקרים אלו התביעה תהיה במסגרת פקודת הנזיקין בה נתבע הגורם המזיק. (לדוגמא, נפילה כתוצאה ממפגע במדרכה, במדרגות, בביה"ס, בקניון, בחניון, בפארק, במתקני שעשועים ועוד' אשר נגרמו כתוצאה מרשלנות גורם מסוים).
תביעות בגין נזקי גוף, ברובן, הינן כנגד חברות הביטוח אשר ביטחו את המזיק בזמן התאונה. כאשר מדובר במקרים של תאונות עבודה או מחלות מקצוע, חברת הביטוח הרלוונטית הינה זו אשר ביטחה את המעביד בפוליסת ביטוח הנקראת "ביטוח חבות מעבידים".


תביעות בגין נזקי גוף, ברובן, הינן כנגד חברות הביטוח אשר ביטחו את המזיק בזמן התאונה. כאשר מדובר במקרים של תאונות עבודה או מחלות מקצוע, חברת הביטוח הרלוונטית הינה זו אשר ביטחה את המעביד בפוליסת ביטוח הנקראת "ביטוח חבות מעבידים".

מהי מחלת מקצוע?
 
פגיעה בעבודה יכולה להיחשב גם "מחלת מקצוע". המדובר בסוג מסוים של מחלות האופייניות לעוסקים בסוג עבודתו של הנפגע. לדוגמא, ירידה בשמיעה אצל עובדים העוסקים בעבודות המלוות ברעש רב, מחלות ריאה אשר נתגלו בקרב עובדים אשר נחשפו לחומרים מזיקים כגון אבק, עשן, אזבסט וכד'.


 
חשוב לדעת !
לאחר תאונת עבודה ו/או תאונה אחרת שחב' הביטוח קיבלה עליה דיווח, תדאג חב' הביטוח לשלוח חוקר שלא יזדהה כחוקר, אלא יציג עצמו כנציג חב' הביטוח ו/או יתחזה לגורם אחר על מנת לקבל פרטים על התאונה ולנסות למנוע מהנפגע פיצוי הולם לנזק. ברוב המקרים חוקרים אלו יציגו עצמם ככאלו אשר מעוניינים לעזור לנפגע לקבל את הפיצוי המגיע, אך מטרתם האמיתית היא ההפך מכך, מטרתם היא להפחית ככל שניתן ו/או למנוע את קבלת הפיצוי. לכן, אין לשתף פעולה עם החוקר ויש להפנותו אל עורך הדין.


 

 
FacebookGoogle+Twitter