תאונות דרכים

משרדנו מטפל בתביעות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים מכל סוג שהוא, כולל תיקי נכות מורכבים.
במשרד עורכי דין גרייפנר אנו מאמינים שליחס אישי ושירות מקצועי ומנוסה, אין תחרות. לכן, משרדנו מלווה את הלקוח באופן אישי מרגע התאונה ועד לסוף ההליך וקבלת הפיצוי הכספי ההולם ללקוח, תוך שיתוף מלא של הלקוח בדרך.
ייצוג בבית משפט עד לקבלת הפיצוי כולל אפשרות לתשלום מקדמה (תשלום תכוף) ע"י חברת הביטוח לצורך קיום מינימאלי ועזרה ראשונה לנפגע לאחר התאונה.


למשרדנו ניסיון רב בייצוג תובעים בערכאות המשפטיות השונות וכן בהתנהלות וניהול מו"מ מול חברות הביטוח והגופים הרלוונטים השונים.הנחיות חשובות לנפגעי תאונות דרכים:

א. יש לקבל אישור ממשטרת ישראל על התאונה.

ב. יש לשמור העתק מכל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים לתאונה – דו"ח ביקור בחדר מיון, סיכומי מחלה, תעודות אי כושר           מרופא משפחה וכיוצ"ב.

ג. יש לשמור ולתעד הוצאות כספיות עקב התאונה: קבלות בגין נסיעה במוניות, רכישת תרופות עזרה וכיוצ"ב.

נפגעי תאונות דרכים לעיתים קרובות חשים הלם ואינם מודעים לפגיעה בגופם.
גם אם אינכם חשים כאב, חשוב לפנות לחדר מיון ולהיבדק על ידי רופאים.
לדוגמא, מכות ראש ומכות יבשות לא תמיד ניתן לזהות ברגעים שאחרי התאונה. לפעמים הנפגע אינו מודע להן ואף אינו חש בהן. מומלץ מאוד לפנות מיד לאחר התאונה אל חדר המיון ולבצע בדיקה גופנית מקיפה. במקרים רבים מתברר כי התאונה גרמה לנזק פנימי, וככל שיינתן לנפגע טיפול מוקדם יותר כך ישתפר קצב החלמתו.

יש לפרט בפני המוסד הרפואי אליו פניתם, כיצד בדיוק קרתה התאונה, איפה, מתי וכו'. כמו כן, חשוב שהנפגע ידגיש ממה בדיוק הוא סובל כתוצאה מהתאונה על מנת שגם לתלונותיו יהיה תיעוד. תוך כדי מתן הפרטים הללו יש לוודא שהכל נרשם בדו"ח הרפואי, וכי הנפגע מקבל לידיו העתק של הדו"ח הרפואי שנערך.

מלבד חשיבות הבדיקה בכל הנוגע לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך, גם מבחינה משפטית ישנה חשיבות רבה לבדיקה רפואית במקרים של פגיעות עקב תאונות דרכים. בתביעתכם נגד חברת הביטוח, או המוסד לביטוח לאומי תידרשו להציג ראיות המעידות על הנזק שנגרם לכם, הרישום הרפואי בחדר המיון אליו הובהלתם לאחר האירוע, הנו חלק מהראיות הללו.
חשוב לשמור על כל מסמך רפואי או אחר הנוגע לאירוע ו/או לתאונה שגרמו לפגיעה. כמו כן יש לשמור על כל קבלה הנוגעת להוצאות שנגרמו לנפגע כתוצאה מפגיעתו כגון נסיעות לטיפולים, קניית תרופות ועזרים רפואיים, עזרה במשק הבית.

 

הפרמטרים המשפיעים על סכום הפיצוי בגין נזקי גוף בתאונות דרכים הינם:

  • מידת הפגיעה בכל נפגע/ת בתאונת הדרכים.
  • גיל הנפגע/ת בתאונת הדרכים והתקופה שנותרה עד לפרישתו/ה לפנסיה.
  • שכר הנפגע/ת הממוצע לפני תאונת הדרכים.
  • הנכות רפואית כתוצאה מתאונת הדרכים.
  • השפעת הנכות הרפואית שנקבעה בעקבות תאונת דרכים על התפקוד היומיומי ובעבודה.
  • תקופת אי כושר עבודה.
     
סוגי הנזק העיקריים בגינם ייפסק פיצוי בתביעה ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינם:

א. כאב וסבל המכונה "נזק שאינו ממוני" – כאשר מובאים בחשבון לצורך חישובו: גובה נכותו הצמיתה (נכות קבועה) של הנפגע, אם אושפז, מספר ימי האשפוז בעקבות התאונה וגילו של הנפגע. במקרה בו נקבעה לנפגע נכות צמיתה בגובה 0%, בית המשפט רשאי לפסוק לו פיצוי עד גובה הפיצוי הנפסק למי שנכותו הינה בשיעור 10%.

ב. הפסדי שכר – פיצוי בגין הפסד שכר או הכנסות של הנפגע כתוצאה מתאונת דרכים. במידה ונקבעת לנפגע תאונת דרכים נכות צמיתה – יפוצה גם בגין הפסד שכר או הכנסות בעתיד. בעניין זה גורם החישוב העיקרי הינו שיעור הנכות שנפסק לנפגע.

ג. עזרת הזולת - כאשר הנפגע זקוק לעזרת הזולת עקב פגיעתו בתאונת דרכים, אשר אלמלא התאונה לא היה נזקק לה (עוזרת בית במקרה הקל  ועד עזרה סיעודית במקרים הקשים), נפסק לזכותו פיצוי אשר יאפשר לו לקבל עזרה זו.
ד. החזר הוצאות שנדרש הנפגע להוציא עקב פגיעתו בתאונת דרכים – כל מקרה לפי נסיבותיו. 
שכר הטרחה בתביעות לפי חוק הפיצויים, נקבע על פי חוק וכללי לשכת עורכי הדין.
 
שכר הטרחה משולם בהתאם לסכום הפיצוי:
במקרה של פשרה טרם הגשת תביעה לבית המשפט – 8% + מע"מ כחוק.
במקרה של פשרה לאחר הגשת תביעה לבית המשפט – 11% + מע"מ כחוק.
פיצוי שנפסק על ידי פסק דין – 13% + מע"מ כחוק.
 
הוצאות כגון אגרות, נסיעות, צילומים וכו' משולמים על ידי הלקוח.
 

חשוב לדעת !
לאחר תאונת דרכים ו/או תאונה אחרת שחב' הביטוח קיבלה עליה דיווח, תדאג חב' הביטוח לשלוח חוקר שלא יזדהה כחוקר, אלא יציג עצמו כנציג חב' הביטוח ו/או יתחזה לגורם אחר על מנת לקבל פרטים על התאונה ולנסות למנוע מהנפגע פיצוי הולם לנזק. ברוב המקרים  חוקרים אלו יציגו עצמם ככאלו אשר מעוניינים לעזור לנפגע לקבל את הפיצוי המגיע, אך מטרתם האמיתית היא ההפך מכך, להפחית ככל שניתן ו/או למנוע את קבלת הפיצוי ולכן אין לשתף פעולה עם החוקר ויש להפנותו אל עורך הדין.